Värmebilder

Här är några bilder med lite förklaring till vad som visas.

Badrumsgolvet

Alt text - Värmeslinga i badrum
Värmeslinga i badrum

Värmeslingorna i golvet syns som tydliga ljusa slingor. Textrutorna visa max- och min-temperaturen i respektive ruta.

Göteborgsbacken

Värmeslingor i Göteborgsbacken
Värmeslingor i Göteborgsbacken

Här ser vi värmeslingorna i Göterborsbacken där jag använt en annan färgpalett, den röda och vita färgen indikerar högre temperatur.

Det felkopplade elementet

Felvänt vattenflöde
Felvänt vattenflöde

Ett element där vattenflödet går åt fel håll. Det matas in i botten på elementets utlopp, inloppet som syns till vänster har lägre temperatur.  Förmodligen en felkopplad cirkulationspump.

Taklucka 1

Taklucka med luftinfiltration
Taklucka med luftinfiltration

Takluckor är ofta orsak till att kall luft kommer in. Luckan är ofta relativt oåtkommlig så vi märker inte att det kommer in kall luft. Här kan vi se att det är inte luckan som är största boven utan luften kommer in utanför luckans ram till vänster och längst upp vid luckan.

Taklucka 2

Taklucka med luftinfiltration
Taklucka med luftinfiltration

Ventilationsventilen 1

Läckande ventil
Läckande ventil

En ventilation som är stängd, vi kan se att det är utanför ventilen mot väggen där luften kommer in.

Ventilationsventil 2

Kraftig luftinfiltration mellan vägg och ventil som är stängd
Kraftig luftinfiltration mellan vägg och ventil som är stängd

Här är det tydligare att det kommer in rejält med kall luft utanför ventilen som är stängd. Dom spetsiga ”flammorna” indikerar att det är luftflöde. Det är en 15-20 mm bred ram på ventilen, men luften kommer in utanför ramen.

Tillbyggnaden

Bristfällig isolering i tillbyggnaden
Bristfällig isolering i tillbyggnaden

Tillbyggnadens isolering är bristfällig. Dom jämna kanterna indikerar att det är en köldbrygga.

Kall luft kommer in via trossbotten 1

Luftinfitration under tröskel
Luftinfitration under tröskeln

Kall luft kommer in från trossbotten och sugs in under dörrtröskeln.
Hela undervåningen är rejält nedkyld.

Kall luft kommer in via trossbotten 2

Luftinfitration under tröskel
Luftinfitration under tröskel

Kall luft kommer in från trossbotten och sugs in under dörrtröskeln.
Hela undervåningen är rejält nedkyld.

Luftinfiltration vid dörr

Luftinfitration under dörr
Luftinfitration under dörr

Kall luft sugs in under dörren.

Arbetsrum för läxläsning

Luftinfitration vid goldlist
Luftinfitration vid goldlist

Kall luft sugs in vid golvlisten.
Vem vill sitta där och göra sina läxor?

Luftinfitration vid fönster 1

Luftinfitration vid fast fönster
Luftinfitration vid fast fönster

Kall luft sugs in under fönsterkarmen, dom spetsiga ”flammorna” visar att det är luftinfiltration.
Fönstret är fast, ej öppningsbart.

Luftinfitration vid fönster 2

Luftinfiltration vid fast fönster
Luftinfiltration vid fast fönster

Fönsterdörr, nedre vänstra hörnet. Drag mellan golv och karm.

Eldosa vid taket

Eldosa i taket
Eldosa i taket

Onormal temperatur i kopplingsdosa för lysrör i taket.

Altandörr

Altandörr
Altandörr

Altandörr släpper in kall luft och kyler ned golvet.

Luftinfitration under diskbänken

Luftinfitration under köksbänk
Luftinfitration under köksbänk

Luft kommer in vid genomföring för vatten under diskbänken.
Hela bänken nedkyld och otrevlig att göra sin köksbestyr vid.