Vad ingår vid en termografering

Vid termografering ingår följande:
Avläsning med värmekamera inomhus av samtliga fönster, väggar och tak. Där större temperaturvariationer visas tas en värmebild samt  en visuell bild för att underlätta analysen av inspektionen.

Rapport
Bilder samt redogörelse för vad som iakttagits under besöket sammanställs i en
rapport.
I rapporten visas värmebild tillsammans med visuell bild samt kommentarer. Rapporten bifogas på en CD-skiva i PDF-format samt samtliga bilder.

Rapport och bilder kan granskas och skrivas ut av beställaren.

Bilderna som finns på CD-skivan kan med mjukvara som laddas ned från FLIR  justeras, byta färgpalett och ändra temperaturgränserna.

 Allmänt.
Vid termografering skall möbler och föremål som skymmer väggar vara undanflyttade så att väggar, hörn och fönster har fri sikt från betraktaren. Lämpligt avstånd från vägg till möbel är ca:0,7 m.

Beställaren ombesörjer att möbler, gardiner och dylikt ej skymmer för termograferingen.

Detta bör utföras minst 12 timmar innan inspektionen genomförs, detta för att inte ge felaktiga mätresultat vid termograferingen. All öppning och stängning av dörrar, fönster och dylikt som krävs ombesörjs av beställaren. Beställaren återställer själv allt efter inspektionen.