Att tänka på när man tittar på en värmebild

När man betraktar termobilder är det viktigt att förstå hur man ska tyda bilderna.

Färgskalan i bilderna är normalt unik för varje bild och man kan därför inte jämföra färg/temperatur mellan två olika bilder direkt. Att se variationer i bildens färgskala är viktigt, variationen visar om det är stora skillnader i temperatur på objektet som avbildas.
En mörkare färg som är jämn fördelad visar på små variationer i temperaturen, tydliga områden med stor variation i färgen visar på kraftigare temperaturvariationer i objektet som avbildas.

Variationer i färg berättar mer än vilken färg det visas med alltså!

Kommentera